Blog

Cilj novog Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)

Posted by:

Cilj novog Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)

Uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije. Osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama i proizvodima sa zemljama EU i drugim zemljama. Osiguranje konkurentnosti privrede i podsticanje razvoja bezbednijih alternative.

Preuzmite zakon o hemikalijama

Zakonom o hemikalijama uređuju se:

 

Integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet
Klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija
Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet I korišćenja hemikalija
Uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija
Dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija
Integrisano upravljanje hemikalijama
Stavljanje u promet detergenta
Obaveze savetnika za hemikalije
Sistematsko praćenje hemikalija
Dostupnost podataka
Nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama

Pravna i fizička lica dužna su da u obavljanju svojih delatnosti obezbede:

 

Racionalno korišćenje prirodnih bogatstava;
Uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova,
primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom reguliše zaštitu od hemijskog udesa (čl. 58-63)

 

1


About the Author:

Discussion

  1. Marko  February 14, 2014

    Racionalno korišćenje prirodnih bogatstava;
    Uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova,
    primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom reguliše zaštitu od hemijskog udesa (čl. 58-63)

    (reply)

Add a Comment