Archive for 'Homepage Slider'

Klasifikacija hemikalija

Posted by:

Klasifikacija hemikalija

Procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava (fizičko-hemijska svojstva)

Procene svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi (toksikološka svojstva)

Procene svojstava koja utiču na životnu sredinu (ekotoksikološka svojstva) i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti

Pročitaj ceo članak >>

Pročitaj više →
0

Cilj novog Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)

Posted by:

Cilj novog Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)

Uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije

Osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama i proizvodima sa zemljama EU i drugim zemljama

Pročitaj ceo članak >>

Pročitaj više →
0