Granični slučajevi

Granični slučajevi:

Po svojim svojstvima i nameni BP mogu biti slični sredstvima koji se koriste za zaštitu bilja, lekovima koji se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičkim proizvodima, prehrambenim aditivima, aromama i sirovinama za njihovu proizvodnju, detergentima i slično.